Pesantren menggelar Penganugerahan Bintang Pelajar (Takriimul Mutafawwiqin) pada hari Selasa (16/11/2021) di Aula Multazam. Setelah selama 8 hari masa Penilaian Tengah Semester (PTS) dilaksanakan yang terhitung dari tanggal 11/10 s.d 18/10. Penganugerahan Bintang Pelajar merupakan kegiatan apresiasi Pesantren kepada santri berprestasi atas pencapaian pembelajaran dan ujian yang dilihat dari nilai rata-rata secara komprehensif.

Bintang Pelajar pasca Penilaian Tengah Semester (PTS) tahun ajaran 2021/2022 ini adalah yang pertama digelar oleh pesantren, biasanya penganugerahan tersebut digelar setelah Penilaian Akhir Semester (PAS)

Penganugerahan Bintang Pelajar pasca Penilaian Tengah Semester (PTS) semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 ini adalah yang pertama digelar oleh pesantren, biasanya penganugerahan tersebut digelar setelah Penilaian Akhir Semester (PAS). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kesungguhan para santri dalam belajar, serta menjadi evaluasi bagi wali kelas serta guru-guru guna mempersiapkan pengajaran yang lebih efektif.

Kiai M. Yazid Dimyati, S.Th.I, Lc. selaku Khadimul Mahad Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido memberikan pesan pada pegelaran Penganugerahan Bintang Pelajar, “Mengejar prestasi itu adalah sebuah ukuran seseorang dalam bersungguh-sungguh. Lalu bagaimana bila sudah bersungguh-sungguh tapi belum berprestasi? Kiai Yazid menjelaskan bahwa bagi siapapun yang sudah bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya ia sudah berprestasi.”

Adapun selanjutnya, Kiai M. Yazid Dimyati menyampaikan agar setiap santri mengingat bahwa keberhasilan seseorang tidaklah murni jeri payah ia sendiri, akan tetapi ada dua hal yang berperan dalam keberhasilan setiap santri. Pertama, adalah doa yang selalu terpanjatkan oleh orang tua. Kedua, adalah keikhlasan dan kesungguh-sungguhan guru dalam mengajar. Pada kesempatan kali ini pun beliau bercerita dan bertahaddust bi ni’mah bahwa beliau selama menjadi santri tidak pernah keluar dari tiga besar. Setelah beliau telisik, ternyata almarhumah Hj. Nyai Siti Sa’diyah, ibu beliau, tidak pernah luput mendoakan beliau saat menjadi santri, dan almarhumah memiliki mushaf khusus yang beliau pakai untuk mendoakan Kyai Yazid waktu santri setiap setelah membaca Al-Quran.

Berikut nama peraih bintang kelas peringkat 1, 2 dan 3:

KelasNama SantriPeringkatNilai Rata - Rata
1 A (MTs)Muhamad Aldir Muharam Direz180,1
1 B (MTs)Sayyid Hamid Rasikh165,4
1 C (MTs)Muhammad Adrian Wicaksana175,2
1 D (SMP)Syam Rifqi Nurijal170,8
1 E (SMP)Muhammad Fahmi Y.181,1
1 F (SMP)Muhammad Manda Rizky184,7
1 G (MTs)Sausani Athira Jinan182,8
1 H (MTs)Faiha Adhwa Anwari185,8
1 I (MTs)Alivia Rahmawati173,7
1 J (SMP)Q'nanti Albira Magfirani182,3
1 K (SMP)Tazkia Nurmaulida182,2
1 Intensif AFauzan Ibnu Zaen Nasution188,5
1 Intensif BIndriyani Nurfadilah190,2
2 A (SMP)M Rd Dendang Manua Rasya R173,9
2 B (SMP)Zia Rezvan Firdaus183,7
2 C (SMP)Al Fathir Fauzi163,6
2 D (MTs)Ahmad Sabani189,3
2 E (MTs)Khairul Rasyid166,2
2 F (MTs)Muhammad Kemal Fasha171,3
2 G (SMP)Azzahra Ainun Nizma181,4
2 H (SMP)Edlyn Nidya Safira185,4
2 I (MTs)Alisya Khairunnisa Qurrata Aini175,4
2 J (MTs)Dinda Lydia Fitrah173,6
2 K (MTs)Nafisa Zahra Saida175,2
3 A (MTs)Akhdan188,6
3 B (MTs)M. Son Haji Zianul Ihsan185,6
3 C (MTs)Rafi Abdullah Miftah177,0
3 D (SMP)Muhammad Kaysan Abdurrahman173,5
3 E (SMP)Muhammad Azzam As-Syathibi183,3
3 F (SMP)Adlen Alfarabi172,2
3 G (MTs)Salwa Rahadatul Aisy187,8
3 H (MTs)Firyal Ghaliyyah Anwari186,0
3 I (MTs)Icha Khoerunisa188,9
3 J (SMP)Bilqis Ayu Sabrina187,3
3 K (SMP)Siti Fauziah Septiani180,1
3 Intensif A (MIA)Rizki Fajrian Nurali Syahbana189,9
3 Intensif B (IIS)Nayla Putri192,1
3 Intensif C (IIS)Nida Murwandini183,1
4 A (MIA)Muhammad Haikal176,5
4 B (MIA)Salma Rahma Kamila187,6
4 C (MIA)Nayla Zahra Nirwana182,4
4 D (IIS)Haikal Yusron163,4
4 E (IIS)Muhammad Alfahrizy166,1
4 F (IIS)Riri Adristi Septiani178,8
5 A (MIA)Ahmed Fadhlen Anwari178,3
5 B (MIA)Dinda Camila182,6
5 C (MIA)Dinda Aulia Safitri181,5
5 D (MIA)Nayla Dhiya Muthiah185,6
5 E (IIS)Rayyanul Faiz164,1
5 F (IIS)Rizky Dwi Nurhanafi164,8
5 G (IIS)Shofia Nur Kamalia180,8
5 H (IIS)Fairuz Yumna Azizah183,2
1 A (MTs)Mulki Haidar Asyqar277,3
1 B (MTs)Rikza Husni Mubarok262,8
1 C (MTs)Muhammad Ayub Ilyas270,9
1 D (SMP)Moch Ikhsan268,5
1 E (SMP)Zizou Muiz Khalifah Hakim280,5
1 F (SMP)Muhammad Firly Andieka Putra277,1
1 G (MTs)Diana Nabila282,7
1 H (MTs)Syahda Nuha Al Karomah280,8
1 I (MTs)Marsha Luthfiyah Siregar272,3
1 J (SMP)Salma Yasir Askar278,2
1 K (SMP)Siti Ma'rifah275,5
1 Intensif ARaja Maulana288,1
1 Intensif BAgnia Sabila289,3
2 A (SMP)M. Z. Alfadh Fakhri Arifin273,7
2 B (SMP)Muhamad Dzikri275,7
2 C (SMP)Mohammad Rafi Akmal261,8
2 D (MTs)Fathir Hafidzuddin273,9
2 E (MTs)Mohammad Rafi Akmal261,8
2 F (MTs)Davi Saputra259,3
2 G (SMP)Giany Naominabila280,4
2 H (SMP)Zahrani Nur Azkiya272,2
2 I (MTs)Nadiva Alfi Zayana S272,8
2 J (MTs)Ashfa ' Athiifah Manurung273,5
2 K (MTs)Farihah Marzukiyah267,2
3 A (MTs)Ibnu Faqih285,5
3 B (MTs)Ahmad Nabil Rangkuti281,9
3 C (MTs)Muhamad Faiz274,5
3 D (SMP)Fikar Fachmi Alghifari268,5
3 E (SMP)Ihsan Adz Dzaky272,6
3 F (SMP)Ahmad Faqihuddin262,8
3 G (MTs)Siti Aisyah (S)282,5
3 H (MTs)Meywarhani Sri Rejeki284,8
3 I (MTs)Delia Nurazizah Kh283,0
3 J (SMP)Aghitsna Efsia Wafa286,2
3 K (SMP)Rena Dyah Ayu Prasiwi279,9
3 Intensif A (MIA)Fariz Safa Kurniawan284,3
3 Intensif B (IIS)Rizka Siti Nurfadlila291,7
3 Intensif C (IIS)Meliani282,7
4 A (MIA)Agung Kurniawan275,6
4 B (MIA)Fitri Fauziah279,3
4 C (MIA)Dewi Sinthia278,6
4 D (IIS)Muhammad Hafidz Aslam260,9
4 E (IIS)Ahnaf Sajid El-Qodri261,1
4 F (IIS)Siti Fatimah Azzahra268,7
5 A (MIA)Khoirul Roziqin277,5
5 B (MIA)Haliza Fitriah Yusuf282,2
5 C (MIA)Arfiyah280,3
5 D (MIA)Salma Rahmadina283,3
5 E (IIS)Akbar Trisna Jaya263,6
5 F (IIS)Rifky Shaoma Ahlan Malika259,0
5 G (IIS)Milanti Listiandanti278,1
5 H (IIS)Syahra Syawalia279,4
1 A (MTs)Muhammad Wildan Gufroni376,6
1 B (MTs)Ramadhan Syah361,5
1 C (MTs)Zoelian Abhinaya368,2
1 D (SMP)Rafa Ludya Praja Mesty368,3
1 E (SMP)Riffat Hafiz Zakir378,9
1 F (SMP)Seftyan Damar Putra370,6
1 G (MTs)Aqela Khalisha382,4
1 H (MTs)Naifa Rahma Salsabila375,3
1 I (MTs)Nayla Annisaa Faaza371,5
1 J (SMP)Andieni Syahla Ardiansyah374,7
1 K (SMP)Sabrina Novesia Putri373,7
1 Intensif AAdnan Syaiban Ulya385,3
1 Intensif BSiti Jasmine Syifa Almira389,2
2 A (SMP)Maharesi Satrio Wardoyo363,9
2 B (SMP)Ardin Takia Ramadhan366,0
2 C (SMP)Muhammad Zulkharnain Fadli361,4
2 D (MTs)Harits Khusyu Abdillah370,7
2 E (MTs)Sultan Rakha Arkana354,6
2 F (MTs)Fawwaz Adnan Ajriya Amaly348,9
2 G (SMP)Ilma Aiy Nur Rahmat376,3
2 H (SMP)Renata Putri Diviola367,5
2 I (MTs)Zalfa Ahiyah Putri372,4
2 J (MTs)Syfa Hafizhah Ramadhani Nur. R373,2
2 K (MTs)Farah Rizqiana363,4
3 A (MTs)Fakhri Rizki Maulana380,9
3 B (MTs)Gifari Mugits381,9
3 C (MTs)M. Rafli Aditya Rohman373,9
3 D (SMP)Anugrah Manda Putra Daulay367,5
3 E (SMP)Muhammad Fabe Faridhan Muftie372,3
3 F (SMP)Kevin Januar360,8
3 G (MTs)Najwa Alifiyah380,7
3 H (MTs)Keisya Rizkia384,7
3 I (MTs)Syifa Fathimatuz Zahra383,0
3 J (SMP)Intan Putri Nuranbia383,2
3 K (SMP)Arlita Feriska Nugraha377,2
3 Intensif A (MIA)Ahmad Fathi Ridwan375,3
3 Intensif B (IIS)Katrin Adha Nandini385,9
3 Intensif C (IIS)Neisya Elvetta Madaris381,7
4 A (MIA)M. Abdul Azis Badrudin367,7
4 B (MIA)Nurul Fauziyah376,0
4 C (MIA)Nazwa Fristy Mazaya P375,4
4 D (IIS)Naufal Fu'ad Al Hafizh356,0
4 E (IIS)Bisri Hafi Ahmad359,6
4 F (IIS)Dhira Nirmala Basri366,8
5 A (MIA)Muhamad Faishal Rizqi Pratama369,8
5 B (MIA)Najwa Ulinnuha Hanifah378,6
5 C (MIA)Nazwa Aprillia Wahyudi378,6
5 D (MIA)Nazwa Mutia Salma381,9
5 E (IIS)Achmad Sofian Ali357,0
5 F (IIS)Moch Anwar Fawzi357,8
5 G (IIS)Nabilah Amelia Putri378,0
5 H (IIS)Natasya Ramadanti377,2

Berikut nama peraih bintang utama:

Pewarta: Fakhri Putra Tanoto